8 Ocak 2013 Salı

KONUK YAZAR:


ÖNEMLİ BİR KİTAP:
“BURDUR’UN SAZ VE SÖZ USTALARI-2”
                                                         Hayrettin İVGİN
Değerli dostum, gazeteci, yazar İsa Kayacan’ın beklenen kitabı çıktı. Burdur’un Saz ve Söz Ustaları adlı kitabın birincisi 2005 yılının ağustos ayı içinde 168 sayfa hacminde yayımlanmıştı. Bir üçüncüsü de olur mu? Bilemiyorum. İsa Kayacan dostumuz, üçüncü kitap için niyetli midir; değil  midir? Onu da bilemiyorum ama ikinci kitap, uzun bir süre Burdur’un saz ve söz ustalarını tanıtmaya yetecektir. Bundan sonra Burdur’dan hiç mi saz ve söz ustası yetişmeyecek?
Hayır bunu söylemek istemiyorum. Tabiki Burdur genel kültürüyle, halk kültürüyle zengin bir ilimizdir. Şimdiye kadar çok değerli saz, söz ve bilim insanları yetiştirdi. Bundan sonra da yetiştirecek. Hem de sayısı giderek artan düzeylerde olacak. Ben şahsen inanıyorum.
Burdur kimleri yetiştirmedi ki? Ömer Rıza Doğrul, Prof. Dr. Fethi Çelikbaş, Prof. Dr. H. İbrahim Kafesoğlu, Prof. Dr. Ethem Ruhi Fıglalı, İbrahim Zeki Burdurlu, Fakir Baykurt, Dr. Yusuf Ekinci, Osman Oktay, Mustafa Balbay, İsa Kayacan, Güner Özkan gibi yüzlerce şair, yazar, bilim adamı ve söz ustaları Burdur ve Türk kültürüne hizmet ettiler.
Türk sanat ve halk müziği konusun da da önemli şahsiyetler yetişti. Ahmet Yamacı, Hamit Çine, Salih Urhan, Sümer Ezgü, Rahmi Uğur bunlarda sadece bir kaçıdır.
Türk basınının duayenlerinden olan İsa Kayacan tek başına bile Burdur’u temsil edecek seviyededir. Ama Burdur’da ilk matbaayı kuran Ali Rıza Taraşlı ve M. Kemal Taraşlı, Basın Şeref Kartı sahibi Osman Şan, Cumhuriyet Gazetesi yazarı, gazeteci milletvekili Mustafa Balbay, M. Ercan Taraşlı, Kürşat Tuncel, Yunus Serttaş, gibi pek çok basın mensubunu Burdur yetiştirmiştir.
Burdur aşık ve halk şairleri de yetiştirmiştir. Âşık Vecaî,  Âşık Hakî, Şemsi Baba, Kemalî Baba, Âşık Feryadî, Ozan İrşadî, Âşık Sarı, Âşık Ömer Erkan, Çörtenli Âşık Hüseyin, Âşık Revanî, Âşık Saim gibi şahsiyetleri sayabiliriz.
Burdur’un Saz ve Söz Ustaları – 2 adlı kitab, bir Burdur külliyatıdır. Onyedi bölümden ve 792 sayfadan oluşan kitapta neler yok ki? Burdur’un saz ve söz ustaları, gazetecileri, bilim adamları yanında;  Burdur’a ilişkin önemli kitaplar, hikâyeleriyle Burdur türküleri, Burdur’un fıkraları, anılar, Çanakkale ve İstiklâl Savaşı kahramanları. Burdur basını, bazı ünlü yiyecekleri vs. gibi bilgiler de bulunuyor.
Ayrıca, İsa Kayacan’a verilen ödüller, onun Türkçe-İngilizce biyografisi, kendisiyle yapılan röportajlar, adına açılan Ece Köyü Kütüphanesi, bu kütüphaneye ilişkin haberler, kitapları, yazarların ve şairlerin sözü ile İsa Kayacan için kaleme alınan yazılar, İsa Kayacan’a yazılan şiirler, kendisine gönderilen bazı mektuplar, bazı yazışmaları, bestelenen şiirleri ve notaları, fotoğraflar, belgeler vb. dokümanlar da yer alıyor.
Kitabta üç “Önsöz” bulunuyor. Şimdiki Burdur Valisi Nurettin Yılmaz (1. Önsöz), bir önceki Burdur Valisi Süleyman Tapsız  (2. Önsöz), Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır (3. Önsöz). İki de “Sunum” var: 1. Sunum: M.Ercan Taraşlı’ya ait (Burdur Gazeteciler Cemiyeti Başkanı), 2. Sunum İsa Kayacan’a ait.
Önsöz ve Sunuşlardan hemen sonra Burdur’un Saz ve Söz Ustaları-1 için yazılanlardan seçmeler 19-26. sayfalar arasında yer alıyor. Nail Tan, Yrd. Doç. Dr. Şevkiye Kazan, Nur Sümeyra, Osman Oktay, İrfan Ünver Nasrattınoğlu, Vedat Fidanboy, Ahmet Tekeş ve Hayrettin İvgin’in yazıları bu sayfalarda bulunuyor.
Kitap; İsa Kayacan’ın 130. yayınıdır. Ve onun 70. yaşı anısına yayımlanmıştır.
Basım yeri Ankara, yılı 2012 (Agustos)’dır. Redaksiyonu Mehmet Tanır ile Alper Urhan yapmış. Tasarım, Peyda Yayıncılık’a ait. Baskı, Ankara’nın eski ve köklü matbaası Sistem Ofset’te gerçekleştirilmiş. Kitabın Burdur Valiliği İl Özel İdaresi baskı giderlerini karşılamış, Burdur Valiliği Kültür ve Turizm Müdürlüğü de baskıya hazırlamış. Bu kitabı edinmek isteyenler Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile yazışarak temin edebilirler.
Kitabın 1. Önsöz’ünde Burdur Valisi Nurettin Yılmaz şunları söylüyor:
“İsa Kayacan, Burdur’u Burdurlu’yu anlatan yüzlerce makalenin, araştırma ve yayının, Burdur çıkışlı pek çok kitabın sahibi oluşu nedeniyle, Türkiye’nin dikkatini Burdur’a çeken edebi bir şahsiyettir.”
Gerçekten de yazılarında 65.000 defa Burdur’dan ve Burdurludan söz etmiştir.
130 kitabın yanında 45 bin dolayındaki yazısı yerel ve ulusal 3 bin 600 gazete ve dergide yayımlanmıştır. Yazılarında 2 bin 500 şairin 11.500 şiirine yer vermiştir. Kendisine ait 26.000 kitabın ve derginin bir bölümünü Burdur İl Halk Kütüphanesine, bir bölümünü Tefenni İlçe Halk Kütüphanesi ile M.Akif Ersoy Üniversitesi Kütüphanesine bağışlamıştır. Adına Ece Köyünde, kitaplarını kendisinin sağladığı bir İsa Kayacan Kütüphanesi kurulmuştur. Daha pek çok kütüphaneye sayısını kendisinin bile hatırlamadığı kadar kitap bağışında bulunmuştur. O rekorların adamıdır. Ben inanıyorum ki “Guiness Rekoru”na da mutlaka girecektir.
Kitabın, hayırlı-uğurlu olmasını diliyoruz. İsa Kayacan dostumuzun bir an önce sağlığına kavuşarak bizi böyle güzel kitaplarla buluşturmasını bekliyoruz.   

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder